círculo vicioso

L’evitació en ansietat social

La fòbia social és un trastorn que pot tenir un impacte significatiu a la vida dels qui l’experimenten. La por intensa a les situacions socials pot portar les persones a evitar-les del tot, fet que proporciona un alleujament temporal però a llarg termini té conseqüències negatives, creant un cercle viciós que només agreuja i manté la fòbia social.

Vegem algunes de les maneres com l’evitació en ansietat social pot agreujar o mantenir el problema:

  1. Reforçament de la por: En evitar situacions socials, la persona no té l’oportunitat d’enfrontar-se a les pors i descobrir que els seus temors són infundats o exagerats. Això reforça la creença que les situacions socials són perilloses i contribueix a mantenir la por irracional.
  2. Limitació de la vida social: L’evitació constant de situacions socials limita la participació de la persona a activitats socials i l’establiment de relacions significatives. Això pot portar a sentiments d’aïllament, solitud i frustració, cosa que afecta negativament l’autoestima i el benestar emocional.
  3. Pèrdua d’oportunitats de creixement: evitar situacions socials impedeix el desenvolupament d’habilitats socials i el creixement personal. La persona es priva de l’oportunitat d’aprendre a fer front als reptes socials, superar obstacles i construir confiança en si mateixa.
  4. Manteniment de patrons de pensament negatius: L’evitació persistent reforça els patrons de pensament negatius associats amb la fòbia social. La persona es pot convèncer de que és inepta, poc interessant o incapaç de relacionar-se amb els altres, cosa que reforça l’autopercepció negativa i contribueix a mantenir la fòbia social.

En conclusió, les conductes d’evitació en ansietat social tenen un fort impacte en l’agreujament i el manteniment del trastorn. Si bé poden proporcionar un alleugeriment temporal, a llarg termini reforcen la por, limiten la vida social, impedeixen el creixement personal i mantenen patrons de pensament negatius. Superar l’evitació és un pas fonamental en el procés de superació de la fòbia social. Cal evitar les conductes d’evitació, amb el suport adequat i la pràctica gradual d’exposició a les pors.

Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Casillas de verificación
Recibir consejos
Al marcar esta casilla, confirmas tu consentimiento para que te envie comunicaciones personalizadas por correo electrónico. Puedes darte de baja en cualquier momento utilizando el enlace de cancelación de suscripción que encontrarás en cada correo electrónico. Para obtener más información, consulta la política de privacidad.

Leer política de privacidad. Raquel Llorens – Psicóloga ansiedad social.

Imagen de la portada de la guía sobre psicóloga ansiedad social.
Abrir chat
1
Cuéntame... ¿En qué puedo ayudarte?
Hola! Sóc la Raquel 👋
En què puc ajudar-te?