centrarse en el cómo

Centrar-se en el com, no en el per què.

La fòbia social és un trastorn complex que va més enllà d’una simple por a les situacions socials. Per comprendre’l adequadament, és essencial considerar la interacció entre l’individu i el seu entorn, així com el funcionament disfuncional del sistema perceptiu-reactiu de la persona.

En lloc de centrar-nos únicament a buscar la causa subjacent de la fòbia social, és fonamental entendre com es manté el problema a la vida de la persona: centrar-se en el com. En aquest enfocament, es posa èmfasi a comprendre les interaccions entre el subjecte i la realitat que l’envolta.

El sistema perceptiu-reactiu disfuncional és un aspecte clau en la fòbia social. Les persones amb fòbia social solen tenir una tendència a interpretar i processar la informació social de manera negativa o amenaçadora. Això es tradueix en una percepció distorsionada de les situacions socials on s’anticipen conseqüències negatives i es magnifiquen els riscos.

És important comprendre que la fòbia social no es manté únicament per una causa específica, sinó per la interacció complexa entre els pensaments, les emocions i els comportaments de la persona. En lloc de centrar-nos a buscar una única causa del problema, el nostre enfocament terapèutic es dirigeix ​​a explorar com la persona percep i reacciona davant de les situacions socials.

En enfocar-nos en la percepció i en com es manté la fòbia social a la vida de la persona, podem desenvolupar estratègies terapèutiques efectives. Això implica ajudar l’individu a identificar i qüestionar les creences distorsionades, desenvolupar habilitats d’afrontament adaptatives i fomentar una percepció més realista i equilibrada de les situacions socials.

A més, en centrar-nos en el problema actual i en com es manté, podem treballar de manera més efectiva aquí i ara. L’enfocament terapèutic s’orienta cap al desenvolupament d’estratègies concretes per enfrontar i superar els reptes socials, en comptes d’explorar-ne únicament les causes passades.

En resum, entendre la fòbia social com un conjunt d’interaccions entre el subjecte i la realitat i enfocar-se en el funcionament del sistema perceptiu-reactiu disfuncional de la persona ens permet abordar eficaçment aquest trastorn. En centrar-nos en el problema i la percepció de la persona com a base per al tractament, podem desenvolupar estratègies terapèutiques que promoguin una percepció més realista, habilitats d’afrontament adaptatives i una millora significativa en la qualitat de vida dels qui pateixen fòbia social.

Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Casillas de verificación
Recibir consejos
Al marcar esta casilla, confirmas tu consentimiento para que te envie comunicaciones personalizadas por correo electrónico. Puedes darte de baja en cualquier momento utilizando el enlace de cancelación de suscripción que encontrarás en cada correo electrónico. Para obtener más información, consulta la política de privacidad.

Leer política de privacidad. Raquel Llorens – Psicóloga ansiedad social.

Imagen de la portada de la guía sobre psicóloga ansiedad social.
Abrir chat
1
Cuéntame... ¿En qué puedo ayudarte?
Hola! Sóc la Raquel 👋
En què puc ajudar-te?